Návrh a realizácia automatizovaných systémov riadenia

Automatizácia sa stala neoddeliteľnou súčasťou nášho života. Nezaobíde sa bez nej žiadny výrobný ani technologický proces, nájdeme ju v obchodných a komerčných centrách a stále viac sa uplatňuje pri riadení moderných rodinných domov. Pomáha zlepšiť, zefektívniť, skvalitniť výrobný proces, ale aj zlepšiť a uľahčiť život vo Vašom príbytku s ohľadom na maximálnu bezpečnosť, minimálizáciu nákladov, šetrenie životného prostredia a pohodlie obyvateľov.

Použitím vhodných riadiacich systémov, senzorov a akčných členov dokážeme ponúknuť našim zákazníkom adekvátny systém riadenia výrobného alebo nevýrobného procesu. Naše riešenia na kľúč sú vhodné na riadenie od jednoduchých po tie najzložitejšie procesy s dôrazom na cenovú dostupnosť.

Inteligentné budovy

V súčasnosti sa čoraz častejšie stretávame s využitím inteligentných technológií v domoch na bývanie ako aj v administratívnych budovách, konferenčných miestnostiach, zábavných a športových centrách a podobne. Inteligentné elektroinštalácie eliminujú nedostatky klasických stavieb, ktoré charakterizuje množstvo rôznych samostatných systémov. Prioritným momentom tvorby kvalitnej inteligentnej budovy je prepojenie medzi systémom starajúcim sa o prostredie v inteligentnej budove (environmental system) a systémom starajúcim sa o užívateľa (user activity system). Hlavným prínosom je viac benefitu v komforte, zjednodušenie ovládania prvkov v budove, zníženie prevádzkových nákladov a optimálne riadenie spotreby.

Plne automatický regálový zakladač ARS-2010

Regálové zakladače tvoria ťahúňov vo výškových regálových skladoch, pretože musia náklad rýchlo, ale aj bezpečne naskladniť a vyskladniť, a to kedykoľvek v priebehu dňa. Regálový zakladač, vyvinutý v spolupráci s našimi partnermi, s označením ARS-2010 tvorí dvojica regálov, medzi ktorými sa v uličke nachádza pojazdná kabínka s teleskopickou vidlicou výsuvnou do oboch strán.